Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Licitacions

La taula de contractació de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, a través d'aquesta pàgina, ofereix informació dels expedients de contractació que hi ha, en cada moment, en fase de licitació, proporcionant el text dels plecs de clàusules administratives i, si escau, prescripcions tècniques i extracte de l'anunci de licitació en el BOE o DOUE.

Aquesta informació s'ofereix de manera complementària a la que es pot obtenir, a la Secretaria General de l'Institut (Passeig de la Castellana, 160, planta 7a - Despatx 60.- 28046 Madrid), fins al dia de finalització del termini de presentació d'ofertes de cada expedient i, en cas de discrepància, preval la documentació proporcionada pel Servei d'Informació.

Telèfon de consulta: 91.349.76.13

Perfil del contractant

  • Ajut accés perfil del contractant
  • html
  • PDF
.
.
.