Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Contactar

INSTITUT PER A LA REESTRUCTURACIÓ DE LA MINERIA DEL CARBÓ I EL DESENVOLUPAMENT ALTERNATIU DE LES COMARQUES MINERES

Pg. de la Castellana, 160, planta 7a - 28071-MADRID

Metro: Cuzco L-10

Línies d'autobusos: 5, 11, 27, 40, 126, 147

Imagen: .

CÓDIGOS DIR3

E00121103 - INSTITUTO PARA LA REESTRUC. DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARR. ALTERN. DE LAS COMARCAS MINERAS

E02959803 - GERENCIA DEL INSTITUTO

EA0003181 - CONTRATACION DEL IRMC

EA0003180 - HABILITACION DEL IRMC

EA0003239 - OFICINA CONTABLE DEL IRMC

E04891902- RELACION ESPECIAL PTOS.ISNT.REEST.MINER.CARBON DES.ALT.COM.MINERAS (A.CM.2/7/10)

GERÈNCIA

Telèfons: (034) 91.349.74.82/83/49

Fax: (034) 91.349.76.35

Adreça electrònica gerencia_irmc@minetad.es

SECRETARIA GENERAL

Tèlefons:(034) 91.349.74.52

Fax:(034) 91.349.76.04

Bústia oficial: irmc@minetad.es

Informació sobre contractació (034) 91.349.74.52

Suggeriments sobre la web: webirmc@minetad.es

PLA SOCIAL

Telèfon: (034) 91.349.74.48

Fax: (034) 91.349.76.06

Adreça electrònica: plansocialirmc@minetad.es

MINERIA

Telèfon: (034) 91.349.48.38

Fax: (034) 91.349.75.17

Adreça electrònica: mineriairmc@minetad.es

INFRAESTRUCTURES

Telèfon: (034) 91.349.74.52

Fax: (034) 91.349.76.04

Adreça electrònica: infrairmc@minetad.es

PROJECTES GENERADORS D'OCUPACIÒ

Telèfon: (034) 91.349.74.53

Fax: (034) 91.349.75.08

Adreça electrònica: proyirmc@minetad.es

.
.
.