Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras, O.A.

Últimas noticias

RSS do novas

Extracto Resolución de 24 de mayo de 2019 ayudas al cierre

Extracto Resolución de 24 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas al cierre de unidades de producción de carbón. Más información

Resolución Concesión complementaria Ayudas Industria Minera del Carbón 2018

Resolución aprobatoria de la ayuda complementaria a la Industria Minera del Carbón, ejercicio 2018. Más información

Corrección de Errores Extracto Resolución 27 de diciembre de 2018

Correción Errores Extracto de Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la que se convocan ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo, para el ejercicio 2018. Más información

Solicitud Bolsa de Trabajo

Ya se encuentra disponible el Formulario de Solicitud de acceso a la Bolsa de Trabajo. Más información

Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas al Cierre 2017

Publicación de la Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas al cierre de unidades de producción de carbón, convocatoria 2017. Más información.

Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas a proyectos empresariales 2017

Publicación de la Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas a proyectos empresariales y Anexos, convocatoria 2017. Más información.

Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas a pequeños proyectos de inversión 2017

Publicación de la Resolución Definitiva aprobatoria de las ayudas a pequeños proyectos de Inversión y Anexos, convocatoria 2017. Más información.

Extracto Resolución 27 de diciembre de 2018

Extracto de Resolución de 27 de diciembre de e 2018 por la que se convocan ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo, para el ejercicio 2018. Más información.

Extracto Resolución 27 de diciembre de 2018

Extracto de Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la que se convocan ayudas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, para el ejercicio 2018. Más información.

Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre

Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Más información.

FAQ Régimen Especial de Ayudas Sociales

PREGUNTAS FRECUENTES Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre. Más información.

Estructura Orgánica MITECO

Publicada estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica Más información

Firmado Acuerdo Marco 2019-2027

Gobierno y sector de la minería del carbón firman un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Más información

Resolución Concesión complementaria Ayudas Industria Minera del Carbón 2017

Resolución aprobatoria de la ayuda complementaria a la Industria Minera del Carbón, ejercicio 2017. Más información

Orde IET/1662/2016, do 13 de outubro, que modifica a Orde IET/2095/2013 do 12 de novembro

Orde IET/1662/2016, do 13 de outubro, que modifica a Orde IET/2095/2013, do 12 de novembro, pola que se regulan as axudas para cubrir as perdas da produción corrente para os exercicios 2013 a 2018. Máis información

Aprobada a Carta de Servizos Electrónicos do IRMC

Resolución do 30 de xuño de 2016, da Subsecretaría, pola que se aproba a Carta de Servizos Electrónicos do IRMC Máis información