Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras, O.A.

Últimas noticias

RSS do novas

Resolución Concesión complementaria Ayudas Industria Minera del Carbón 2017

Resolución aprobatoria de la ayuda complementaria a la Industria Minera del Carbón, ejercicio 2017. Más información

Resolución de 20 de diciembre de 2017

Resolución de 20 de diciembre de 2017 por la que se convocan en 2017 las ayudas destinadas específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Más información

Resolución de 18 de diciembre de 2017

Resolución de 18 de diciembre de 2017 por la que se convocan en 2017 las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.. Más información

Resolución Definitiva aprobando la concesión de ayudas destinadas a pequeños proyectos de inversión 2016”

Publicación de la Resolución Definitiva aprobando la concesión de ayudas destinadas a pequeños proyectos de inversión, nota informativa y anexos, convocatoria 2016. Más información

Extracto Resolución 2 de noviembre de 2017

Extracto de Resolución de 2 de noviembre de 2017 por la que se convocan ayudas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, para el ejercicio 2017. Más información

Resolución da convocatoria de axudas para cubrir as perdas da produción actual 2017

Solicitude de resolución para o exercicio 2017 específicamente destinado a cubrir as perdas da produción actual de unidades de produción. Máis información

Proposta Provisional aprobatoria das axudas a proxectos empresariais 2016.

Publicación da Proposta Provisional aprobatoria das axudas a proxectos empresariais e Anexos, convocatoria 2016. Máis información

Proposta Provisional aprobatoria das axudas a pequenos proxectos de investimento 2016

Publicación da Proposta Provisional aprobatoria das axudas a pequenos proxectos de investimento e Anexos, convocatoria 2016. Máis información

Resolución liquidación axuda adicional Industria Mineira do Carbón 2016

Resolución pola que se liquida a axuda adicional á Industria Mineira do Carbón 2016. Máis información

Resolución concesión complementaria axudas Industria Mineira do Carbón 2016

Resolución aprobatoria da axuda complementaria á Industria Mineira do Carbón, exercicio 2016. Máis información

Resolución concesión adicional axudas Industria Mineira do Carbón 2016

Resolución aprobatoria da axuda adicional á Industria Mineira do Carbón, exercicio 2016. Máis información

Orde IET/1662/2016, do 13 de outubro, que modifica a Orde IET/2095/2013 do 12 de novembro

Orde IET/1662/2016, do 13 de outubro, que modifica a Orde IET/2095/2013, do 12 de novembro, pola que se regulan as axudas para cubrir as perdas da produción corrente para os exercicios 2013 a 2018. Máis información

Aprobada a Carta de Servizos Electrónicos do IRMC

Resolución do 30 de xuño de 2016, da Subsecretaría, pola que se aproba a Carta de Servizos Electrónicos do IRMC Máis información