Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Comarques mineres

Són les que estan constituïdes pels municipis que integren l'àmbit d'aplicació del Pla nacional de reserva estratègica de carbó 2006-2012 i el Nou model de desenvolupament integral i sostenible de les comarques mineres, sobre els quals s'ha pactat una nova classificació, a l'efecte de facilitar l'aplicació de mesures de discriminació positiva, en els termes següents:

  • Grup 1. - Municipis miners molt afectats per la reestructuració de la mineria del carbó.
  • Grup 2. - Municipis miners afectats per la reestructuració de la mineria del carbó que resulten limítrofs als del Grup 1.
  • Grup 3. - Resta de municipis que resulten d'alguna manera afectats per la reestructuració de la mineria del carbó i que, havent estat inclosos en el pla 1998-2005 de la mineria del carbó, no estan ara inclosos en cap dels grups anteriors.

La relació de municipis inclosos en cada un dels tres grups es troba en el mapa de municipis d'aquesta web, i en l'annex VI del "Pla del carbó".

.
.
.