Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Cuncas Mineiras

Detalle da Conca CENTRAL ASTURIANA

CONCA

EMPRESA

UNIDADES DE PRODUCIÓN

CENTRAL ASTURIANA

Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)

Agrupación Caudal (Sub.)

Agrupación Nalón (Sub.)