Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Cuncas Mineiras

Detalle da Conca NORTE DE LEÓN

CONCA

EMPRESA

UNIDADES DE PRODUCIÓN

NORTE DE LEÓN

Hullera Vasco Leonesa, S.A.

Subterránea (Sub.)

Ceo Aberto (C.A.)