Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Cuncas Mineiras

Detalle da Conca OCCIDENTAL ASTURIANA

CONCA

EMPRESA

UNIDADES DE PRODUCIÓN

OCCIDENTAL ASTURIANA

Carbonar, S.A.

Única (Sub.)

Unión Minera del Norte, S.A.

Subterránea (Sub.-Asturias)

Ceo Aberto (C.A.-Asturias)