Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Conques mineres

Detall de la conca SABERO-GUARDO-BARRUELO

CONCA

EMPRESA

UNITATS DE PRODUCCIÓ

SABERO-GUARDO-BARRUELO

Carbones del Puerto, S.A. (CARPUSA)

Única (Sub.)

Carbones San Isidro y María, S.L.

Única (Sub.)

Unión Minera del Norte, S.A.

Subterránia (Sub.-Palencia)
Cel Obert (C.O.)

.
.
.