Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Cuncas Mineiras

Detalle da Conca SABERO-GUARDO-BARRUELO

CONCA

EMPRESA

UNIDADES DE PRODUCIÓN

SABERO-GUARDO-BARRUELO

Carbones del Puerto, S.A. (CARPUSA)

Única (Sub.)

Carbones San Isidro y María, S.L.

Única (Sub.)

Unión Minera del Norte, S.A.

Subterránea (Sub.-Palencia)

Ceo Aberto (C.A.-Palencia)